Privat dagpleje

                   

Den privat dagpleje er et alternativ til de offentlige dagtilbud. En privat dagplejer er en selvstændig erhvervsdrivende, som selv forvalter sin venteliste. Forældrene skal selv henvende sig til den private dagplejer, de ønsker plads hos. Formålet er at give forældrene større indflydelse og valgfrihed til, hvem der skal passe deres barn/børn.

De private dagplejere i Nr. Vium området er:

Inger Sander Christensen
Hedevangsvej 1
6920 Videbæk
Mobil: 29 29 82 53

Ingelise Christensen
Bøgelyvej 14, Egeris
6920 Videbæk
Mobil: 41 15 45 55

Helle Vestergaard Boel
Fjelstrupvej 20
6920 Videbæk
Mobil: 28 35 21 04
Hjemmeside: http://www.hellesmusikdagpleje.dk/

 

 Fakta-boks om den private dagpleje

  • Det er et alternativt pasningstilbud til de offentlige dagtilbud

  • Dagplejeren er selvstændig erhvervsdrivende, der selv tilrettelægger deres åbningstider

  • Forældrene kontakter selv den ønskede private daplejer

  • Dagplejerne er godkendt af kommunen til at passe 4-5 børn

  • Kommunen fører tilsyn med dagplejerne 2 gange årligt 

  • Forældrene kan få kommunalt tilskud til privat børnepasning

  • Der ydes søskende rabat efter gældende regler

  • I dagplejens ferie- og friperioder, samt syge fravær, skal forældrene selv sørge for pasning af deres børn

Kostpolitik

Dagplejen har også en kostpolitik. Her er et uddrag fra” Mad Kassen” som Kostpolitikken bliver kaldt.

Kostpolitikken er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af forældre, dagplejere, en sundhedsplejerske, en pædagog og dagplejelederen.

Målet med kostpolitikken er at der skal være et godt samspil imellem dagplejere og forældre, så kosten bliver en god og vigtig del af dagligdagen i dagplejen.

Vi vil gerne lave en kostpolitik i dagplejen, således, at børnene får dækket deres ernæringsmæssige behov på en god, sund og spændende måde i de timer, de er i dagplejen.

 

Målet med kostpolitikken.

Ad 1. At kosten i dagplejen bygger på de retningslinjer, der løbende bliver givet fra levnedsmiddel-, sundheds- og forbrugerstyrelsen, så barnet sikres en sund, varieret og ernæringsrigtig kost i den tid barnet er i dagplejen.

Ad 2. At kosten er tilpasset barnets alder og udvikling.

Ad 3. At kosten dækker barnets behov for energi – vitaminer og mineraler.

 

Vi kan nå kostpolitikkens mål ved:

Ad 1. At måltidet spises i en god og rolig atmosfære, der fremmer barnets lyst til at spise sund og varieret kost.

Ad 2. At der til børnenes mad anvendes så rene og uforarbejdede produkter, med så få farve – og tilsætningsstoffer som muligt.

Ad 3. At de anvendte råvarer er så friske som muligt, og at der overvejende bruges årstidens frugt og grøntsager. Gerne dansk producerede.

Ad 4. At børn fra fremmede kulturer tilbydes mad som de øvrige børn i dagplejen. Der serveres ikke mad som strider imod forældrenes religion.

Ad 5. At diætkost skal være lægeligt begrundet, når det drejer sig om udelukkelse af en hel kostgruppe. Forældrenes ønske efterleves, når det gælder enkelte madvarer.

Ad 6. At det er naturligt at forældre og dagplejer taler om hvad barnet får at spise i dagplejen.

Ad 7. At dagplejeren er bekendt med og gør brug af ” Madkassen ” og løbende ajourfører og vedligeholder sin viden om børns kost.

Ad 8. At den mad forældrene selv bringer med i dagplejen skal stemme overens med dagplejens kostpolitik.

Forældrene har mulighed for at låne kostpolitikken ” Mad Kassen”  med hjem, så de har tid til at læse den og sætte sig ordentlig ind i hvad den indeholder.

Den Kommunale Legestue

         

Billedserien er fra legestuen i Troldhede hallen lige før påske, hvor børnene synger, spiller, danser og sår karse i de fine perleskåle, de har lavet. 

Legestuen

Alle børn og dagplejere i Ringkøbing-Skjern Kommune er tilknyttet en legestue. Dagplejerne i Nr. Vium Sogn er i team med dagplejerne fraTroldhede. Dette team mødes i legestuen en gang om ugen i Troldhede Hallen.

Her fortæller dagplejegruppen om legestuen: Vi mødes hver uge i vinterhalvåret fra oktober til maj i Troldhede hallen, hvor vi afholder legestue. Det holder vi  hver torsdag formiddag, hvor vi mødes kl. 9 – 12. Vi laver forskellige aktiviteter bl.a. leg i hallen med alle de mange ting som forefindes her. Vi laver b.la. forhindringsbaner, leger med bolde, hulahopringe, afholder racerløb med små motorcykler og meget andet. Alt hvad der  kan udvikle børnenes motorik bliver afprøvet. Vi hører også musik, synger og hygger os sammen. Op til højtiderne laver vi også påskepynt og julepynt sammen. Inden vi tager hjem  spiser  vi altid vores madpakker sammen.

I sommerhalvåret maj – september mødes vi på legepladsen, i skoven eller bag hallen på sportspladsen. Så spiser vi vores medbragte mad udenfor, hvis det danske sommervejer tillader det.

Heldagslegestue: Vi holder også heldagslegestuer i forbindelse med fastelavn, påske, dagplejens dag, haloween og jul. Når vi holder heldagslegestue møder alle dagplejere ind i hallen til sædvanelig åbningstid og modtager børnene med barnevogne  og andet de skulle få brug for i løbet af dagen, da vi opholder os her resten af dagen. Børnene bliver afhentet til lukketid i legestuen og indimellem afholder vi forældrekaffe for at forældre, børn, dagplejere og pædagog kan få en snak og hygge sig.

Børnenes udvikling: Vores legestue er meget vigtig for børnenes sociale, sproglige, motoriske og personlige udvikling, da alle disse ting bliver udfordret i legstuen. Børnene bliver også vant til at være sammen med en størrer gruppe børn og voksne, hvilket gør dem klar til børnehaven, når den tid kommer.

 

Dagplejernes faglige sparring: Legestuen er også vigtig for den enkelte dagplejers sparring fagligt, kollegialt og med dagplejepædagogen. Da dagplejere ikke har sine kollegaer tæt på hver dag, er det i legestuen, vi taler sammen. Bl.a er det i heldagslegestuerne over middag, når børnene sover, at vi planlægger, hvad der skal ske fremadrettet af aktiviteter i legestuen.

Dagplejepædagogen: Vores legestuegruppe har også tilknyttet en pædagog. Hun kommer på besøg i legestuen, hvor hun indgår i fællesskabet og leger med børnene og taler med os. Hun er en vigtig del for gruppen, da det er gennem hende vi får afklaret evt. pædagogiske spørgsmål. Hun er også garant for jer som forældre,  for at alt er som det skal være både blandt børn og dagplejere. I er altid velkommen til at ringe til hende, hvis  I har spørgsmål. Pædagogen kommer også på planlagte og uanmeldte besøg hos hver enkelt dagplejer. Her kan vi  få en snak om alt, hvad der lige er aktuelt bla. hvad vi laver med børnene, vores dagligdag, bekymringer, glæder, kurser som vi gerne vil på osv. Vi har selvfølgelig en gensidig tavshedspligt som skal overholdes. Pædagogen kommer på besøg ca. en gang hver 6 uge ,men hun er aldrig mere end et telefonopkald væk. Vi kan få besøg, hvis vi har behov for det.

Gæstedagplejen og socialisering

Besøg hos hinanden

Vi besøger hinanden i vores hjem for at børnene kan lærer de andre dagplejere og deres børn at kende. Det er med til at gøre det nemmere for det enkelte barn at komme i gæstedagpleje, da det har været i dagplejerens hjem før og kender både børn og dagplejer godt.

Børnehaven i Troldhede

De to dagplejere, som bor i Troldhede, har en samarbejdsaftale med Troldhede børnehus. De  besøger børnehaven en gang hver 14. dag og indgår i børnehavens naturlige miljø. Dette er med til at børnene bliver vant til at komme her, så overgangen fra dagpleje til børnehaven bliver så god som mulig.

Nr.Vium børnehus

Dagplejen i Nr. Vium området har også en samarbejdsaftale med Nr. Vium Børnehus og kan besøge børnehaven hver anden uge. Her indgår vi også på en naturlig måde i børnehavens hverdag, hvilket også er med til at gøre overgangen fra dagpleje til børnehus så god som muligt.

Gæstedagplejen

Når den faste dagplejer har fri, ferie eller er syg bliver barnet så vidt det er muligt passet inden for legestuegruppen. Altså ved en dagplejer som barnet kender og er vant til fra legestuen.

Nr. Vium børnehus som gæstehus for de 2 – 3 årige.

Hos Dagplejen i Nr. Vium  området fungerer Nr. Vium børnehus som gæstedagpleje for de 2-3 årige. Dvs. at børnene kommer  her når deres egen dagplejer er syg, har fri eller ferie. Dog ikke i uge 7, de tre dage før påske, uge 29 -30 , i uge 42 og i julen pga. at børnehavens eget personale skal have mulighed for at holde ferie. I disse perioder kommer børnene i alm.  gæstedagpleje inden for legestuegruppen.

Denne ordning er både forældre, børn, dagplejere og børnehaven glad for da børnene så vender sig til dagligdagen i børnehaven og overgangen fra dagplejen til børnehus går naturligt og gnidningsfrit.

Pædagogiske læreplaner

           

Dagplejens historie (uddrag fra Pædagogiske læreplaner i dagplejen af Susanne Hermansen)

Fra pasning til læring

Dagplejen startede i slutningen af 50´erne som en nødforanstaltning. På dette tidspunkt blev der øget behov for pasning, da flere og flere kvinder blev erhvervsaktive. Ved indførelsen af bistandsloven i 1976 blev dagplejen et supplement til de øvrige dagtilbud.

I dag er dagplejen et kvalificeret dagtilbud under serviceloven, på linje med øvrige dagtilbud, og underlagt de samme love og bekendtgørelser om udvikling og læring.

Så fra at være en nødforanstaltning er dagplejen nu et anerkendt og respekteret dagtilbud, der løbende er under udvikling.


Loven om læreplaner

Bekendtgørelsen omkring læreplaner i dagtilbud § 8 i lov om social service trådte i  kraft den 1. august 2004.

I loven står der at der for den kommunale dagpleje, skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring og relevante aktiviteter og metoder.

Læreplanen skal tage udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen, og beskrive dagplejens mål for læring og indeholde pædagogiske beskrivelser.

Herudover skal læreplanerne beskrive hvordan udsatte børns læring understøttes.

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagplejen dokumenterer og følger op på, om den pædagogiske læringsproces leder frem mod de opstillede mål.

I bekendtgørelsen er der opstillet seks temaer, som den pædagogiske læreplan skal udarbejdes efter:

Ad 1. Barnets alsidige personlige udvikling.

Ad 2. Sociale kompetencer.

Ad 3. Sprog

Ad 4. Krop og bevægelse.

Ad 5. Natur og naturfænomener.

Ad 6.Kulturelle udtryksformer og værdier.

Med indførelsen af de pædagogiske læreplaner blev kravene til dagplejeren skærpet. Der skal, som det fremgår af bekendtgørelsen, opstilles mål for læring, beskrives valg af metode og aktiviteter samt opstille planfor hvordan, man dokumenterer og evaluerer læringsprosesserne.

Så fra at kunne gøre noget med børnene, skal dagplejeren nu gøre noget med børn.

I vores legestuegruppe dokumenterer vi vores læreplaner ud fra ” Blomstermodellen ” med billeder og tekst.

Link til De pædagogiske lærerplaner

Joomla templates by a4joomla